Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Przypominamy, że dni 4-7.05.2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
30.04.2021-07.05.2021