LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych

prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2020/2021
Uwaga, został ogłoszony nabór (14.09.2019 - 25.09.2020 prosimy śledzić stronę z linku
Spotkanie organizacyjne-15 września na długiej przerwie(11:00, aula).
31.05.2016-31.10.2020