Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie odbędzie się w dniu 1.09.2021 r. o godz. 9:00.

Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzi msza święta w kościele farnym w Strzyżowie o godz. 8:00

W przypadku ładnej pogody, wszystkich uczniów zapraszamy do atrium. Po zakończonej uroczystości zapraszamy na spotkanie w klasach.

W przypadku niepogody, uczniów klas pierwszych zapraszamy do auli, natomiast uczniów pozostałych klas do sal.

(Wykaz sal na spotkanie z wychowawcami)
30.08.2021

Uwagi dotyczące podziału godzin w roku 2021/22

Opublikowano plan zajęć na rok szkolny 2020/21.
We wszystkich klasach podział na grupy J.NIEM/J.FRANCUSKI jest niezależny od podziału na grupy z innych przedmiotów.

W klasie 1B:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na MAT_r/ANG_r

W klasie 1D:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na MAT_r/WOS_r

W klasie 2D:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na MAT/MAT_r
- podział na grupy J.ANG jest taki sam jak na grupach z MAT/MAT_r

W klasie 3Dp:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na ANG_r/ANG_r

Tradycyjnie proszę o zgłaszanie zauważonych błędów oraz konstruktywnych uwag. Należy w tym celu używać wyłącznie formularza "Zgłoś błąd w planie zajęć" umieszczonego w podziale godzin. Informacje wysyłane w inny sposób nie trafiają do właściwego folderu (nie widzę ich). Odbiór każdego zgłoszenia postaram się potwierdzić.
Każdego z nauczycieli zobowiązuje się do weryfikacji poprawności swojego planu zajęć, a wychowawców również do sprawdzenia podziału dla swojej klasy.
25.08.2021