Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

KONKURSY FIZYCZNE

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego LWIĄTKO 2020, przesłali podziękowania uczestnikom oraz gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe dla uczniów uhonorowanych tytułem taon, którymi są
Maciej Michoń, Aleksandra Fąfara z kl. 2Ag
Jakub Bednarz, Arkadiusz Rybka z kl. 3A

Gratulacje dla uczniów naszej szkoły!
Jednocześnie zachęcam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym EUREKA – zgłoszenia do końca stycznia.

Marta Rybczyk
29.01.2021

Po raz kolejny gramy wspólnie Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Gramy! Choć okoliczności są niesprzyjające, nasze Liceum oczywiście się nie poddaje i zgodnie z wieloletnią tradycją organizuje zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wespół z tysiącami ludzi w całej Polsce kwestujemy w tym roku na dziecięcą laryngologię i otolaryngologię i choć czynić to będziemy w ścisłym rygorze sanitarnym utrudniającym działanie, liczymy, że jak co roku, społeczność powiatu strzyżowskiego z wielką życzliwością traktować będzie puszki WOŚP dzierżone przez naszych wolontariuszy (i ich samych rzecz jasna też :-)). W tym roku nie będą to uczniowie tylko nauczyciele oraz przyjaciele naszego Liceum, a spotkać ich będzie można zarówno w Strzyżowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Zatem – wypatrujcie tych pozytywnych szaleńców i nie przechodźcie wobec nich obojętnie! Ponadto w naszym Orkiestrowym sztabie mieszczącym się w bibliotece LO, w godzinach 7.30-15.30 będzie można zakupić gadżety związane z tegorocznym, 29. Finałem. Zapraszamy do odwiedzin w szkole!
29.01.2021

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Gratulacje dla Karoliny Małek uczennicy klasy 3C oraz Kacpra Ziobro ucznia klasy 3C,którzy zakwalifikowali się do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbędą się 23 lutego 2021r.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie.
Opiekun uczniów: Regina Pelczar
Więcej informacji http://owe.pte.pl/aktualnosci.html
28.01.2021

Szanowni Rodzice

Styczeń to zwyczajowy czas spotkań wychowawców klas z rodzicami, na których to podsumowujemy pracę w I półroczu roku szkolnego.
Zaplanowaliśmy je na 29 stycznia (piątek) i choć spotkanie w szkole będzie rzecz jasna niemożliwe, to prosimy o uwzględnienie tego wydarzenia w codziennym kalendarzu spraw i działań w godzinach 16–18.
Proponujemy następującą formę kontaktu: spotkania online organizowane przez wychowawcę klasy, w sytuacji występowania jakichś kwestii dotyczących bądź to całych klas, bądź poszczególnych uczniów, wychowawcy skontaktują się z rodzicami tychże uczniów. Oczywiście Państwo, jeśli czujecie taką potrzebę, możecie skontaktować się z wychowawcami z własnej inicjatywy.
28.01.2021

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Olimpiada dla szkół ponadpodstawowych
pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Trzy uczennice – Maja Pietrasz (kl. 2Bp), Emilia Pirga (kl. 2Dp), Kinga Winiarska (kl. 2Cp)- zakwalifikowały się jako zespół do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. II etap odbędzie się 19 marca 2021r.
Udział w olimpiadzie jest zwieńczeniem realizowanego w szkole projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który ma za zadanie kształtować świadomość młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Opiekun uczennic: Regina Pelczar

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus
28.01.2021

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

Do etapu okręgowego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki zakwalifikowało się dziewięciu uczniów naszej szkoły:
  1. Paulina Majocha (3A)
  2. Klaudia Stasiowska (3A)
  3. Mateusz Konicki (3A)
  4. Bartosz Sękowski (3A)
  5. Kacper Dulemba (3A)
  6. Jakub Karaś (3A)
  7. Jakub Bednarz (3A)
  8. Arkadiusz Rybka (3A)
  9. Damian Ziobro (3A)


Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie.
Opiekun uczniów: Jerzy Moskal
28.01.2021

SREBRNA SZKOŁA W RANKINGU „PERSPEKTYW”
– NASZE LICEUM PO RAZ KOLEJNY WŚRÓD NAJLEPSZYCH!


Tradycje należy podtrzymywać. Zwłaszcza te dobre. Dlatego z wielką radością i nieskrywaną dumą informujemy, że nasze Liceum po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół w zestawieniu „Perspektyw”, trzeci raz z rzędu zdobywając srebrną odznakę i udowadniając tym samym, jak silną i trwałą pozycję zajmuje na edukacyjnej mapie województwa. 24. miejsce w licealnym rankingu wojewódzkim i 453. miejsce w Polsce – te liczby mówią same za siebie!
Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz władz powiatowych jako organu prowadzącego srebrną Szkołę – ten sukces jest wspólny i wszyscy powinniśmy się nim szczycić.

BRAWO!, BRAWO!, BRAWO!

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021
27.01.2021

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY „POWIATOWEGO KONKURSU MICKIEWICZOWSKIEGO”

Drodzy licealiści, absolwenci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu strzyżowskiego

z powodu problemów technicznych, kilka szkół nie otrzymało informacji dotyczących Powiatowego Konkursu Artystyczno-Literackiego pod hasłem: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, dlatego Organizatorzy, którymi są: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Powiat Strzyżowski oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, postanowili przedłużyć czas nadsyłania nagrań i prac konkursowych do 15 lutego 2021 roku.
Przypominamy, że konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy: 7, 8) i ponadpodstawowych z powiatu strzyżowskiego, a także absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i przeprowadzony będzie w formie online.
Jego głównym celem jest upowszechnianie postaw i wartości głoszonych przez Adama Mickiewicza w jego twórczości i kultywowanych przez twórców następnych pokoleń literackich.
Zmianie ulega także termin rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki ogłoszone zostaną dnia 05.03.2020r. na stronie internetowej szkoły.
Szczegółowe informacje o konkursie i materiały konkursowe znajdują się na stronie www liceum w zakładce: Konkurs Mickiewiczowski.

Serdecznie zapraszamy!
26.01.2021

Konkurs na prezentację multimedialną "Młodzież kontra uzależnienia"

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i szkoły średniej są grupą szczególnie narażoną na zagrożenie uzależnieniami. Okres dojrzewania powoduje m.in. zachwianie równowagi psychofizycznej, zmniejszoną odporność na stres, wzmożone emocjonalnie postrzeganie problemów, co sprzyja sięganiu po środki psychoaktywne jako zmniejszające napięcie, pozwalające na tymczasowe zapomnienie o trudnościach. Okres dojrzewania jest czasem tworzenia własnych granic, poddawania w wątpliwość ogólnie przyjętych zasad i norm oraz eksperymentowania z tym, co nowe, a szczególnie zakazane. Okres „burzy i naporu” - tym stwierdzeniem z całą pewnością można określić okoliczności rozwoju fizycznego, jak i psychicznego młodzieży w przedziale wiekowym od 14-19. Jest to czas buntu przeciwko wszystkiemu, co jest sprzeczne z własnym wizerunkiem „JA”.

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Karolina Małek,uczennica klasy 3C zakwalifikowała się do etapu okręgowego XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Zmagania okręgowe odbędą się 4 marca 2021r.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.
Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i przedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Więcej informacji http://www.olimpiada.edu.pl/strona/58/p/Informacje_ogolne

Opiekun uczennicy: Regina Pelczar
20.01.2021

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Do etapu okręgowego Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowali się uczniowie: Zuzanna Mazur (ID) i Emilia Pirga (IID).
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie.
Opiekun uczniów: Bogusław Mazur
19.01.2021

Olimpiada Geograficzna

Do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej zakwalifikowali się uczniowie: Kacper Ziobro, Alicja Budnik, Emilia Pirga.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie.
Opiekun uczniów: Bogusław Mazur
19.01.2021

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Do drugiego etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu geografia z elementami geologii zakwalifikowali się uczniowie: Kacper Ziobro, Patryk Czech (IIIC), Zuzanna Koziarska, Hubert Kudłacz, Alicja Budnik (ID).
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie.
Opiekun uczniów: Bogusław Mazur
19.01.2021

Podsumowanie i wyniki konkursu
„EKO-STROIKI i PIERNIKI-świąteczne ozdobniki”

W ramach corocznej ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta” nasza szkoła, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, podjęła wiele inicjatyw. Jedną z nich było zorganizowanie na cele charytatywne konkursu i kiermaszu świątecznego pt. „Eko-stroiki i pierniki-świąteczne ozdobniki”. Zadaniem konkursowym było wykonanie ekostroika lub upieczenie smakowitych pierników. Jak zwykle konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przesłaniem konkursu było pokazanie jak wiele mamy możliwości tworzenia świątecznych dekoracji bez produkowania śmieci i zanieczyszczania środowiska. Potwierdzili to uczniowie-uczestnicy konkursu, którzy świetnie poradzili sobie ze znalezieniem naturalnych materiałów na świąteczne ozdoby i przygotowali wiele ciekawych propozycji ekostroików i pierników.
Jury konkursowe w składzie: pani Monika Armata (Nadleśnictwo Strzyżów), pani Barbara Modliszewska i pani Kazimiera Ossowska, uwzględniając pomysłowość, inwencję twórczą autora a przede wszystkim wykorzystanie produktów pochodzenia naturalnego, za najciekawsze i najsmaczniejsze prace przyznało nagrody. Ich fundatorem jest Nadleśnictwo Strzyżów, któremu przy okazji serdecznie dziękujemy za współpracę.