Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

INFORMACJA O KONSULTACJACH

Z uwagi na możliwość odbywania od 01. 06. konsultacji uczniów z nauczycielami na terenie szkoły informujemy, iż na podstawie ankiety skierowanej do uczniów dotyczącej diagnozy potrzeb w tym zakresie oraz ustaleń z nauczycielami, konsultacje z wybranych przedmiotów odbywać się będą za pośrednictwem komunikatora Meet na platformie GSuite, a zainteresowani uczniowie poinformowani już zostali o możliwości kontaktu z prowadzącymi konsultacje w celu ustalenia omawianych treści. Jednocześnie informujemy, iż niemal wszyscy nauczyciele wyrazili chęć konsultacji w sytuacji, gdyby zaistniała taka potrzeba w najbliższych dniach i tygodniach. Należy wówczas skontaktować się bezpośrednio z wybranym nauczycielem przez e-dziennik lub służbowy adres e-mail.

Dyrektor
29.05.2020

Strzyżowskie Liceum znów w gronie najlepszych uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”

Komitet Organizacyjny XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” ogłosił wyniki. Wśród nagrodzonych znalazła się liczna grupa naszych uczniów.
Patrycja Kudłacz – uczennica kl. II B zdobyła I miejsce w Polsce, a tym samym dołączyła do grona Laureatów Krajowych,
natomiast Karolina Tokarska - uczennica kl. III B otrzymała nagrodę za najlepszy wynik w szkole.

Ponadto Komitet Konkursu przyznał 38 wyróżnień dla naszych licealistów.
Wyróżnionymi w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego zostali uczniowie:
Klasa I B/P: Liwia Bosek, Kacper Kwater;
Klasa IC/P: Laura Turczyn;
Klasa IB/G: Julia Szaro, Gabriela Irzyk, Karolina Dudek, Klaudia Chruniak;
Klasa IC/G: Paulina Leśniak;
Klasa IIA: Aleksandra Pilch;
Klasa II B: Katarzyna Włodyka, Paulina Urban, Izabela Długosz, Dominika Śliwa, Sylwia Ziobro, Justyna Serafin, Danuta Tarczoń, Maria Koziarz;
Klasa II C: Gabriela Pieczek, Patryk Micał, Karolina Jacek, Patrycja Armata;
Klasa III A: Piotr Wójcik;
Klasa IIIB: Karolina Wietecha, Kamil Jacek, Weronika Łyszczarz, Katarzyna Tęczar, Karolina Włodyka, Julia Bednarz;
Klasa III C: Karolina Dyka, Jadwiga Książek;
Klasa III D: Kacper Piskadło, Karolina Milli, Monika Macek, Agnieszka     Prasnal, Franciszek Czaja, Jakub Adamkiewicz

Wszystkim nagrodzonym, a także opiekunom uczniów Paniom: Urszuli Mendelowskiej, Barbarze Śliwie, Violetcie Wietecha, składamy serdeczne gratulacje.
29.05.2020

Dzień MatkiTo one czytały najpiękniejsze bajki, to one najczulej przytulały (i może czasem jeszcze przytulają), to one kochają najmocniej – Matki. Nie istnieje w słowniku żadnego języka piękniejsze słowo.

W Dzień Matki, wszystkim Mamom uczniów naszego liceum i nauczycielkom będącym Mamami
składam szczere życzenia. Niech się spełnią nawet te najskrytsze.
Dyrektor
26.05.2020

Uwaga konkurs: Różne działania. Jeden cel: BIORÓŻNORODNOŚĆ!

Dzisiaj, 22.maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.Czym jest różnorodność biologiczna? Różnorodność biologiczna to złożona sieć życia, której częścią jesteśmy też i my sami. Jest to termin oznaczający całe bogactwo form i przejawów życia na Ziemi. Różnorodność obejmuje nie tylko „dziką” przyrodę, ale także rasy zwierząt i odmiany roślin wyhodowane przez człowieka. To także wielość zachodzących między nimi zjawisk i procesów tworzących razem nierozerwalny system życia, w którym sami stanowimy ogniwo. Nic więc dziwnego, że znaczenia różnorodności biologicznej dla trwania ludzkości i jakości jej egzystencji nie sposób przecenić.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH ACE - edycja XX 2020

20.05.2020

REKRUTACJA – INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Drodzy ósmoklasiści
Informacje o wysokości progów punktowych dla uczniów rekrutujących się do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2020/2021 zamieścimy w późniejszym terminie, z uwagi na brak szczegółowych informacji MEN i planowane przez Ministerstwo zmiany.
Ponadto informujemy, ze w roku szkolnym 2019/2020 wysokość progów dla kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie wynosiła:
Klasa politechniczna 120 pkt.
Klasa promedyczna 110 pkt.
Klasa menadżerska 100 pkt.
Klasa humanistyczna 100 pkt.
Osoby z niższym progiem punktowym uczestniczyły w procedurze odwoławczej.
08.05.2020

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KOMPUTERÓW

Informujemy, że w ramach programu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, nasza szkoła otrzymała 12 laptopów, które na czas zdalnej nauki umową użyczenia mogą być przekazane uczniom mającym problemy z bieżącym dostępem do sprzętu komputerowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Możliwość wykorzystania tych komputerów dotyczy także nauczycieli, których posiadany sprzęt komputerowy ogranicza jakość nauczania na odległość.
fot. https://www.strzyzowski.pl/
04.05.2020

PYTANIA O EGZAMIN MATURALNY


W związku z licznymi pytaniami docierającymi do szkoły od naszych obecnych i przyszłych uczniów, przekazujemy informacje dotyczące zmian w egzaminie maturalnym od 2023 roku.
>>czytaj więcej<<
04.05.2020