Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Odszedł nasz Kolega, Krzysztof Dubiel...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł na zawsze nasz serdeczny Kolega

Krzysztof Dubiel

Długoletni nauczyciel historii, człowiek o rozległych zainteresowaniach, nieprzeciętnej erudycji, zawsze ciepło i serdecznie odnoszący się do swoich uczniów oraz współpracowników.
Odszedł za szybko , będzie nam Go bardzo brakowało.
Żegnamy Go z wielkim żalem i poczuciem niepowetowanej straty.


Dyrekcja , koleżanki i koledzy nauczyciele, pracownicy administracji
26.09.2017

Możesz zostać pełnoprawnym SuperW!

Jeżeli chcesz pomagać ludziom w potrzebie to zapraszamy do udziału w projekcie Szlachetna Paczka. Możesz zostać pełnoprawnym SuperW ( wolontariuszem od października do grudnia) lub pomagać w trakcie finału projektu (grudzień). Pełną informację otrzymasz w bibliotece szkolnej.
08.09.2017

Obóz naukowy „W krainie Narnii”

Zapraszamy uczniów naszego liceum oraz klas trzecich gimnazjum do udziału w drugiej edycji obozu naukowego realizowanej w ramach innowacji metodycznej z biologii. Tym razem, podążając śladami polskich parków narodowych, wyruszamy do „krainy Narnii”, czyli w Sudety. Trasa naszej wyprawy obejmować będzie szlaki dwóch sudeckich parków narodowych: Karkonoskiego i Gór Stołowych. Celem głównym wyjazdu jest wzbogacenie wiedzy dotyczącej bogactwa przyrodniczego otaczającego nas świata i potrzeby jego ochrony. Ponadto obóz stwarza możliwość rozwijania uzdolnień i  pogłębiania zainteresowań naukowych oraz motywuje do ich rozwoju poprzez udział w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach. Obóz naukowy skierowany jest w szczególności do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Ma on charakter edukacyjny i jest fantastyczną okazją, by przekonać się, że poznawanie otaczającego świata może być niezwykłą przygodą, a nauka biologii to nie tylko teoria, ale przede wszystkim żywy kontakt z przyrodą poprzez jej wnikliwą obserwację. To wyjątkowe warsztaty naukowe prowadzone przez profesjonalistów odbywające się zarówno w cennych obiektach edukacyjnych jak też w terenie.

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18.

25.09.2017r. godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców

godz. 18:00 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Uchwalenie programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły.

17.11.2017r. godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami
-Rodziców uczniów klas II zapraszamy na spotkanie do auli,
-Rodzice uczniów klas I i III zapraszamy na spotkanie do sal.

klasy II spotkanie dla rodziców- szkolenie Bezpieczeństwo w sieci-
cyberprzemoc

klasy I - szkolenie dla rodziców - motywowanie uczniów do systematycznej nauki, komunikacja interpersonalna w rodzinie

19.01.2018r. godz.16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze- podsumowanie I półrocza 2017/18
Szkolenie dla rodziców Kl. I i II – jak stworzyć uczniom warunki sprzyjające efektywnemu uczeniu się
Kl. III – stres przedmaturalny

20.04.2018r. godz. 16:00 -Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów
klas I i II 
godz. 17:00 - Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
04.09.2017

Wspomnienie Lata - KULTURA KONTRA NAŁOGI 2017

XIII edycja profilaktycznego
widowiska muzyczno-językowego w LO Strzyżów


Nie da się zaprzeczyć, że wakacje są super ale przecież powrót do szkoły nie musi być bolesny. A jak się ma takie wspomnienia, jak to z naszej ostatniej czerwcowej imprezy muzycznej, to może być on nawet bardzo przyjemny. Ogólnie znaną prawdą jest, że strzyżowskie liceum dba nie tylko o dobre wyniki w nauczaniu ale też o wyjątkowy klimat tworzący więzi i wspomnienia na lata.
Powitajmy więc ten pierwszy a już chłodny miesiąc nowego roku szkolnego 2017/18 retrospekcją z początku lata. W słoneczny czerwcowy dzień na dwa wakacyjne miesiące żegnaliśmy szkołę po to, aby nosząc w sercu przesłanie tego barwnego wydarzenia wrócić na łono naszej strzyżowskiej alma mater, szkoły bezpiecznej, propagującej zdrowy styl życia bez nałogów.Myślę, ze akumulatory są solidnie naładowane na czekający nas nowy rok szkolny. Przed nami jesień i zima, więc ogrzejmy się tym wspomnieniem lata i kwiatów we włosach.