Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Realizacja projektu Czas na zdrowie w naszej szkole

Od lutego grupa uczniów z klasy 2D pod nazwą Eco-team propagowała zdrowy i  zrównoważony styl życia. Działania zapoczątkowały dwa wykłady pracowników z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat "Chemia na naszym talerzu" omówiła prof. M. Dżugan (23 marca) a „Czym jest GMO - czy świat może być lepszy dzięki inżynierii genetycznej” dr A. Kwiatkowska (7 kwietnia). W rywalizacji ogólnopolskiej szkół ponadgimnazjalnych za 1 etap Eco-team zajął 16 miejsce na 100 uczestników.

Powiat Strzyżów na 1. miejscu pod względem zdawalności matury
w roku szkolnym 2013/14 wśród wszystkich powiatów z województw
podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego!


Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl umieszczono statystykę zdawalności w poszczególnych powiatach. Wynika z niej, że nasz powiat w kategorii "ogółem", osiągnął na 60 powiatów najwyższy, bo aż 80% wynik!

W kategorii "Liceum ogólnokształcące" uplasował się z wynikiem 87% na czwartym miejscu ex aequo z powiatami radzyńskim i brzozowskim (patrz ranking). Należy jednak podkreślić, że w porównaniu z wynikami całego powiatu, indywidualne osiągnięcia naszego Liceum są jeszcze wyższe. Zdawalność matury w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie wynosiła w tym roku aż 93%.

Gratulacje dla absolwentów i nauczycieli przygotowujących uczniów do matury.
12.07.2014