Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Co nowego w projekcie „Obywatel PRO” ?

Za nami warsztaty dla uczniów, konsultacje dla kandydatów do samorządu szkolnego, debata i wybory. W dniach 27-29 września nasz nowo wybrany samorząd szkolny wyjeżdża w Góry Świętokrzyskie na szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju "Dobre Życie" i Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. W trakcie wyjazdu nasza młodzież wraz z członkami samorządów 3 szkół (II LO w Krośnie, Liceum w Grójcu, Zespołu Szkół w Małkini) przygotuje się do pracy w samorządzie szkolnym, jak i zaplanuje inaugurację projektu, która odbędzie się w szkole w październiku. Przypominamy, że chętni uczniowie będą mogli zgłaszać się do udziału w projekcie już w następnym tygodniu. Wybrani uczestnicy (16 uczniów) zostaną przeszkoleni w zakresie komunikacji, pracy w grupie i metody projektu. Warsztaty będą odbywać się w szkole (7 spotkań) oraz w trakcie bezpłatnego wyjazdu w Góry Świętokrzyskie (szkolenie trzydniowe w lutym 2014r.). Efektem projektu ma być wykonanie działania na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej.
Zapraszamy!
26.09.2013

Spotkanie z ubiegłorocznymi absolwentami Liceum

     Nauczyciele Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych zorganizowali w dniu 23 września spotkanie ze studentami drugiego i trzeciego roku na uczelniach o charakterze matematycznym i politechnicznym. Zaproszeni goście to oczywiście absolwenci naszego Liceum z ostatnich kilku lat. Obecnie są studentami najlepszych polskich uczelni takich jak Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, AGH, Uniwersytet Jagielloński.
     W pierwszej części spotkania uczestniczyli tylko nauczyciele. Mogli się dowiedzieć, jak studenci z perspektywy rozpoczętych studiów, oceniają wyniesioną ze szkoły wiedzę i umiejętności. Te cenne informacje dały możliwość sprawdzenia, jak dopasowana jest oferta naszej szkoły do wymagań wyższych uczelni. Pozwoli to w przyszłości na tworzenie i modyfikację profili kształcenia tak, aby spełniały oczekiwania uczniów i były optymalnie dopasowane do podjęcia studiów w wybranym kierunku.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 19.09.2013r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W składzie komisji wyborczej zasiadały następujące osoby: Malwina Jędrysik, Izabela Pająk, Ewa Mazur i Szymon Wąsowicz pod nadzorem opiekuna SU
mgr Agaty Ziobro. W wyborach uczestniczyło 380 uczniów na 417 uprawnionych do głosowania, co stanowiło 91% frekwencji wyborczej( 10 głosów zostało unieważnionych).
    Po podliczeniu głosów:
  • I miejsce zajęła Karina Błażejowska z kl. 2B z wynikiem 93 głosów,
  • II miejsce - Patryk Materna z kl. 2D, który uzyskał 82 głosy,
  • III miejsce - Łukasz Baran, uczeń kl. 1C z ilością 69 głosów.

Wygranym gratulujemy i życzymy powodzenia.
20.09.2013

I Ty możesz czytać książki najmłodszym!

Możemy wspólnie kształtować nawyk czytania książek i promować czytelnictwo. Przyłącz się do  biorących udział w ogólnopolskim programie Poczytaj mi, przyjacielu- wszystkich chętnych do pracy w programie zapraszamy na spotkanie organizacyjne we wtorek ( 24 września)-długa przerwa- do biblioteki szkolnej.

„Nie zagubić talentu” - stypendia

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. W ramach programu, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, przyznawane są:
  • stypendia za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki (termin składania wniosków do dnia 30 czerwca),
  • nagrody pieniężne dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (termin składania wniosków do dnia 15 września),
  • stypendia za osiągnięcia naukowe (termin składania wniosków do dnia 30 września).

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/preduk/pr2
05.09.2013