Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wyprawka szkolna 2012

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  • Rozporządzenie
  • WNIOSEK_1 - nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • WNIOSEK_2 - dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży)


Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013, najpóźniej do dnia 5 września.

Wspomnienia z Brukseli

     Dopisało nam szczęście. Jako laureaci Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej mogliśmy wziąć udział w wycieczce do Brukseli, gdzie mogliśmy zwiedzić siedzibę Europarlamentu, spotkać się ze znanymi politykami… Ale po kolei. Wyruszyliśmy w upalne niedzielne popołudnie, 17 czerwca 2012r. Przez około 20 godzin zmagaliśmy się z polskimi i niemieckimi autostradami. Nasze oczy jednak cieszył urzekający krajobraz Nadrenii. Na miejsce dotarliśmy następnego dnia, około południa. Po zakwaterowaniu w hotelu mieliśmy trochę czasu na pierwszy kontakt ze stolicą Belgii.

Konkurs Fotograficzny

pt. "Wakacyjne podglądanie przyrody"

Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla uczniów kl I, II i III LO na zdjęcie związane z tytułem konkursu. Celem konkursu jest zachwycenie się i ukazanie piękna przyrody ożywionej utrwalonej podczas wakacyjnego wypoczynku.

Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Nikotynizmie

W dniu 15 czerwca 2012 r. odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Nikotynizmie. Wzięło w nim udział 25 uczniów klas pierwszych. Konkurs polegał na rozwiązaniu pisemnego testu.
Wyniki:
- I miejsce - Katarzyna Jędrzejewska kl. 1D (71/77 pkt.)
- II miejsce - Magdalena Ząbik kl. 1D (45/77 pkt.)
- III miejsce - Edyta Godek kl. 1G (39, 5/77 pkt.)
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !
10.07.2012