Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nagrody dla laureatów XXVII Konkursu Matematycznego

Senat Politechniki Krakowskiej przyznał 50 dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym na Wydział Mechaniczny (9 kierunków studiów) dla uczennic klasy 3B: Katarzyny ZdonElżbiety Warzechy, jako laureatów XXVII Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała w Łańcucie. O dalszych preferencjach w czasie rekrutacji na inne wydziały Politechniki Krakowskiej dla laureatów XXVII Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała w Łańcucie Senat Uczelni zdecyduje w maju 2012r.
Opiekunem nagrodzonych uczennic jest Pan Jerzy Moskal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
26.04.2012

LEKCJA Z PANIĄ POSEŁ RENATĄ BUTRYN

W środę 18 kwietnia b.r. w naszej szkole miała miejsce wizyta Pani Poseł na Sejm RP Renaty Butryn, która przeprowadziła w auli szkolnej lekcję z zakresu procesu legislacyjnego.
W obecnej kadencji Sejmu Pani Poseł przynależy do Komisji Ustawodawczej w związku z czym z tematyką procesu ustawodawczego spotyka się na co dzień.

ENGLISH ACE 2012 – SPRAWOZDANIE

ENGLISH ACE 2012 
– SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

English ACE jest ogólnopolskim konkursem języka angielskiego, organizowanym od wielu lat przez firmę Łowcy Talentów Jersz.
W bieżącym roku szkolnym konkurs miał miejsce 14 marca 2012r.
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie łącznie zgłosiło się do testu 54 osoby, w tym w wersji Junior wzięło udział 19 uczniów klas pierwszych, a do poziomu Student przystąpiło 18 uczniów z klas drugich i 17 z klas trzecich.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „MAT-2012”

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MAT- 2011” wzięło udział 8276 uczniów, w tym 402 uczniów z województwa podkarpackiego. Uczniowie naszej szkoły w konkursie tym zajęli bardzo wysokie miejsca zarówno w skali województwa jak i kraju.

W kategorii klas trzecich:

Katarzyna Zdon - uczennica kasy 3B
Uzyskała 90,18% punktów i zajęła 1 miejsce w województwie i 21 w kraju.
Została wyróżniona za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym.
Piotr Romaniak - uczeń kasy 3A
Uzyskał 84,82% punktów i zajął 4 miejsce w województwie i 38 w kraju.
Zdobył wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Julita Jamróg - uczennica kasy 3B
Uzyskała 82,14% punktów i zajęła 6 miejsce w województwie i 45 w kraju.
Została wyróżniona za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym.

W kategorii klas drugich:

Radosław Dziadosz - uczeń kasy 2A
Uzyskał 84,82% punktów i zajął 2 miejsce w województwie i 46 w kraju.
Zdobył wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Eryk Mendelowski - uczeń kasy 2A
Uzyskał 82,14% punktów i zajął 3 miejsce w województwie i 60 w kraju.
Zdobył wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Krzysztof Pamuła - uczeń kasy 2A
Uzyskał 81,25% punktów i zajął 5 miejsce w województwie i 66 w kraju.
Zdobył wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Grzegorz Dobek - uczeń kasy 2A
Uzyskał 80,36% punktów i zajął 6 miejsce w województwie i 75 w kraju.
Zdobył wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

W kategorii klas pierwszych:

Piotr Bliżniak - uczeń kasy 1B
Uzyskał 83,93% punktów i zajął 1 miejsce w województwie i 40 w kraju.
Zdobył wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

Zobacz zdjęcia w galerii
Opiekunem wyróżnionych uczniów jest Pan Jerzy Moskal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
25.04.2012

Sukces Marty Dubiel w konkursie literackim

W konkursie historycznoliterackim dla uczniów szkół średnich "Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, Instytut Badań Literackich PAN i Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego duży sukces odniosła Marta Dubiel z klasy II E. Jej praca na temat: „Spotkania Prusa z doświadczeniem nowoczesności: <ludzie czasu zmiany>” została zakwalifikowana do ostatniego etapu konkursu, którego nagrodą jest wyjazd do Paryża śladami Bolesława Prusa i Stanisława Wokulskiego.
Opiekunem Marty jest Mirosław Czarnik
24.04.2012

Michał Godek finalistą XXIV Olimpiady Filozoficznej

W dniu 21. 04. 2012 roku w Warszawie odbył się finał XXIV Olimpiady Filozoficznej, w której brał udział Michał Godek, uczeń klasy II C. Michał, na podstawie obrony pracy przygotowanej na temat: „Na przykładzie filozofii Dawida Hume'a scharakteryzuj postawę sceptyczną, jej znaczenie poznawcze i moralne. (300-letnia rocznica urodzin)” oraz odpowiedzi na pytania z zakresu całej historii filozofii uzyskał tytuł finalisty.
Opiekunem Michała był Mirosław Czarnik.
24.04.2012

"Nasza Ziemia"

Edyta Niewiarowska z kl 1B została laureatem półfinału Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego "Nasza Ziemia" organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny.
24 V w Krakowie odbędzie się kwalifikacja do finału ogólnopolskiego.
23.04.2012

V finał Międzyszkolnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt

W dniu 20.04 2012r. w hali ZST w Strzyżowie odbył się V finał Międzyszkolnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt. Do rozgrywek zgłosiło się 21 drużyn. W wyniku rywalizacji do finału awansowały: dwie drużyny z LO, drużyna z ZST oraz dziewczęta z MZS w Strzyżowie.
Po zaciętej walce w finale pierwsze miejsce zajęła drużyna z ZST w Strzyżowie, drugie
i trzecie zespoły z LO w Strzyżowie a czwarte drużyna z MZS.
Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie, Strzyżowskie Towarzystwo Rozwoju Sportu i Radę Rodziców przy LO w Strzyżowie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników sportowych i zapraszamy za rok.
23.04.2012

Informacja dla absolwentów z lat poprzednich zdających egzamin maturalny

Informujemy, że szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w sesji letniej 2012 jest umieszczony na szkolnej tablicy ogłoszeń na I piętrze budynku "A".
Terminy egzaminów pisemnych dostępne na stronach OKE Kraków.
23.04.2012

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 18.04.2012 r. na lekcji 2 i 3 w auli odbyły się zajęcia dla klasy 2C i 2H w ramach
programu „Szkoła Trzeźwo Myślących Kierowców”. Program ten jest realizowany w
ramach działań ogólnopolskich Kampanii Edukacyjnych PARPA „Wyhamuj w samą
porę”. Warsztaty te włączają się w działania profilaktyczne i prozdrowotne dla naszych
uczniów. W następnym tygodniu odbędzie się także lekcja otwarta związana z profilaktyką
antynikotynową. Wykład dla uczniów poprowadzi pani doktor Jolanta Cieśla Pękosz,
specjalista chorób płuc.
19.04.2012

Wyniki konkursu literackiego dla maturzystów „Z lekturą na ty”.

Wśród uczniów LO w konkursie wzięli udział uczniowie klas 3B,3C,3D,3E,3F,3G.

I miejsce – Izabella Pijar - klasa 3C
II miejsce – Magdalena Mularska – klasa 3C
III miejsce - Katarzyna Zdon – klasa 3B

Wyróżnienie – Małgorzata Szydło – klasa 3B
Justyna Patryn - klasa- 3C
Michał Kumor – klasa 3E
Wśród uczniów ZST w konkursie wzięli udział uczniowie klasy 2LU.
Wyróżnienie uzyskali Małgorzata Bysiewicz i Michał Cierpiał.

Gratulujemy uzyskanych wyników.
16.04.2012

Wyniki konkursu czytelniczego poświęconego twórczości J. R.R. Tolkiena

15 marca z okazji 75 rocznicy wydania książki J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem” oraz premiery jej ekranizacji w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy. 16 uczniów LO i ZST napisało test na który złożyło się 55 pytań z treści Hobbita i Władcy pierścieni.
Najlepiej wypadli i zajęli najlepsze miejsca następujący uczniowie:

1 miejsce: uczeń klasy 3F Marcin Czarnik uzyskał 159 punktów na 171 możliwych
2 miejsce: uczennica klasy 2B Natalia Dziadosz uzyskała 151 punktów
3 miejsce ex equo uczniowie; z klasy 3F Andrzej Niemiec i klasy 2B Michał Wilusz uzyskali 144,5 punkta.
16.04.2012

"Moda na trzeźwość – moda na odpowiedzialność"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie ogłasza konkurs pod hasłem
Moda na trzeźwość – moda na odpowiedzialność
dotyczący szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny,
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

XIII Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny

Do finału XIII Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego została zakwalifikowana uczennica naszej szkoły: Katarzyna Zdon (3B).
Konkurs ten o zasięgu ogólnopolskim jest organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Należy nadmienić, że uczennica od października 2011r by zakwalifikować się do finału musiała przejść przez sześć etapów tego konkursu, w których organizatorzy sprawdzają wiedzę i umiejętności matematyczne wykraczające w znaczny sposób poza program matematyki na poziomie rozszerzonym, który obowiązuje obecnie w szkole średniej. Finał konkursu odbędzie się 14.04.2012r w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Opiekunem uczennicy jest Pan Jerzy Moskal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
12.04.2012

XII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. prof. Franciszka Lei

Etap rejonowy XII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. Franciszka Lei odbył się 24 marca 2012 roku w Rzeszowie. Do finału Komisja Główna Konkursu zakwalifikowała dwóch uczniów naszej szkoły:
  • Bartosza Irzyka – klasa 2B
  • Przemysława Ziobro – klasa 2A


Foto z etapu rejonowego konkursu
Zmagania finałowe konkursu odbędą się 14 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie.
Opiekunami uczniów są Pani Beata Jamróg oraz Pan Jerzy Moskal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
12.04.2012

Strzyzow.TV oraz The Sweet Gift finalistami konkursu "Produkcik 2012"

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa:

The Sweet Gift

Strzyzow.TV

funkcjonujące w naszej szkole zostały zakwalifikowane do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2012 w ramach projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Finał odbędzie się 31.05 – 01.06.2012r. w Warszawie.
12.04.2012

„Fizyczne ścieżki” zaprowadziły Dominikę, Przemka i Bartka - laureatów konkursu do Centrum Nauki Kopernik

W dniu 31 marca odbył się finał VII edycji konkursu „Fizyczne Ścieżki”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku wraz z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W wydarzeniu tym brali udział uczniowie naszej szkoły: Dominika Grodzka, Przemysław Ziobro i Bartosz Irzyk.

Wesołego Alleluja !

05.04.2012

II etap konkursu: „Jestem przedsiębiorczy”

W dniu 02.04.2012r. odbył się II etap konkursu: „Jestem przedsiębiorczy” w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Uczeń nasze szkoły Przemysław Ziobro (kl. IIA) zdobył wyróżnienie za Biznes plan swojego przedsięwzięcia. Serdecznie gratulujemy.
05.04.2012

Konkurs "Jestem przedsiębiorczy"

W dniu 12 marca 2012 roku odbył się I etap konkursu „Jestem przedsiębiorczy” organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Wzięło w nim udział prawie 1000 uczniów z podkarpackich szkół. Nasz szkoła uplasowała się na piątym miejscu spośród 38 szkół, które wzięły udział w konkursie.
Dziesięciu uczniów z naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu:
Patryk Jarosz IIA
Radosław Dziadosz IIA
Agnieszka Pęcak IIB
Paweł Markowski IIA
Urszula Wilk IIB
Natalia Dziadosz IIB
Przemysław Ziobro IIA
Krzysztof Pamuła IIA
Wojciech Pająk IIB
Michał Wilusz IIB
01.04.2012