Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rozliczenie Sztabu WOŚP

Sztab - 001256
  1. Suma pieniędzy zebrana przez wolontariuszy do puszek kwestarskich : 18.413, 51 zł + złota obrączka
  2. Suma pieniędzy zebrana przez Sztab do puszki kwestarskiej od osób, które sprzedały w drodze licytacji przedmioty własne i uzyskany dochód przekazały na rzecz Fundacji wrzucając go do puszki kwestarskiej – 1230 zł, pieniądze uzyskane z loterii fantowej 725,60 zł oraz kwota uzyskana ze sprzedaży piernikowych serc – 122, 59 zł

Łączna kwota: 20.491,70 zł

VI edycja konkursu projektu „Feniks”

Konkurs projektów naukowych - przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu lub pokazu fizycznego bądź astronomicznego, a także jego precyzyjne opracowanie.


Dominika GrodzkaPrzemysław Ziobro uczniowie klasy IIA zostali finalistami VI edycji tegoż konkursu. W dniu 25 01 2012 zaprezentowali w Instytucie Fizyki UR projekt pt. „Jak zachowuje się światło laserowe w optycznie niejednorodnych ośrodkach?”.

Jednocześnie była to już ostatnia edycja konkursu, gdyż dobiegł końca czas trzyletniego projektu edukacyjnego realizowanego na terenie trzech województw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wycieczka do Krakowa

Dnia 10.12.2011 r. grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Krakowa,
zorganizowanej przez panią mgr Bożenę Baranowską - nauczycielkę WOKu. Jak to zwykle bywa z
tego rodzaju wyjazdami, uczestnictwo zadeklarowało mnóstwo osób. Niektórzy już na wstępie
planowali ciekawe spędzenie weekendu w Krakowie. Głównymi punktami wyjazdu był udział w
wystawie słynnego ,,malarza żywiołów'' - Williama Turnera i obecność na koncercie oratoryjnym w
Filharmonii Krakowskiej.

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT (V edycja)


Szkolny Klub Sportowy
przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie
Strzyżowskie Towarzystwo Rozwoju Sportu
oraz
Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym
im.Adama Mickiewicza w Strzyżowie

zaprasza młodzież do udziału w rozgrywkach
ligi piłki siatkowej
w kategorii dziewcząt
Zgłoszenia przyjmowane będą do
15.02.2012r.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody i upominki.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w rozgrywkach
24.01.2012

Kulig!

W dniu 27.01.2012r. (piątek) Samorząd Uczniowski przy LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie pod opieką pani mgr Agaty Ziobro organizuje wyjazd do stadniny koni „Janczar” na kulig.

W programie:
  • przejazd saniami lub bryczką
  • ciepły posiłek
  • gry i zabawy

Inauguracja Roku Jubileuszowego – wykład profesora Kazimierza Ożoga

W dniu 10. 01. br. zainaugurowaliśmy oficjalnie Rok Jubileuszowy, jako że we wrześniu 2012 roku przypada setna rocznica powstania Gimnazjum, a następnie Liceum w Strzyżowie. Tak piękny jubileusz wymaga specjalnej oprawy, dlatego też każde działanie z nim związane uświetniane jest w szczególny sposób – w tym przypadku był to świetny wykład profesora Kazimierza Ożoga zatytułowany „Nowe czasy – nowy język polski”. Profesor Ożóg w typowy dla siebie sposób sprawił, iż wypełniona po brzegi aula słuchała go z zapartym tchem, co chwila wybuchając śmiechem, gdy profesor posługiwał się językiem właściwym młodzieży. W spotkaniu tym uczestniczyły licealne klasy humanistyczne oraz przedstawiciele szkół gimnazjalnych z terenu powiatu, m.in. z Gogołowa, Żarnowej, Dobrzechowa i Godowej.

XXX OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

ETAP SZKOLNY (STRZYŻÓW) – 08.11.2011r.
ETAP OKRĘGOWY (KRAKÓW) – 26-27.01.2012r.
W bieżącym roku szkolnym w szkolnym etapie XXX Olimpiady Języka Łacińskiego, który odbył się w naszej szkole 8.11.2011r., wzięło udział troje uczniów klas drugich i troje z klas trzecich. Zadaniem uczniów było przetłumaczenie na język polski fragmentu oryginalnego tekstu łacińskiego (De viris illustribus P.C. Neposa). Prace uczniów zostały przesłane do Okręgowej Komisji Olimpiady Języka Łacińskiego w Krakowie.
Decyzją Okręgowej Komisji Olimpiady Języka Łacińskiego w Krakowie czworo uczniów LO im. A. Mickiewicza w Strzyżowie zostało zakwalifikowanych do udziału w etapie okręgowym olimpiady, który odbędzie się w dniach 26-27.01.2012r. w Krakowie.
Sukces ten odnieśli:
•    Manuela Matias, uczennica klasy 2D
•    Michał Godek, uczeń klasy 2C
•    Ewa Wójcik, uczennica klasy 3F
•    Gabriela Włodyka, uczennica klasy 2D
23.01.2012

ENGLISH HIGH FLIER 2011 – SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

English High Flier jest ogólnopolskim konkursem języka angielskiego. W bieżącym roku szkolnym miał on miejsce 7 grudnia 2011r. W kraju przystąpiło do niego ponad dwa tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w wersji Junior wzięło udział 800 uczniów klas pierwszych, a w wersji Student 891 uczniów klas drugich i 668 klas trzecich.

W Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie łącznie zgłosiło się do konkursu 63 osoby, w tym w wersji Junior wzięło udział 25 uczniów klas pierwszych, a do poziomu Student przystąpiło 22 uczniów z klas drugich i 16 z klas trzecich.

Konkurs dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego


Organizatorzy jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego ogłaszają konkurs
dla uczniów Liceum
na hasło jubileuszu, symbol graficzny typu logo, plakat, ulotkę,
pracę plastyczną, pracę literacką.

2011 - Rok Miłosza

1 grudnia 2011 roku zakończyliśmy uroczyście rok Czesława Miłosza w naszej szkole. W tym dniu w auli liceum odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona naszemu nobliście. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 1D, 1E, 3E i 3G. Sesja rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy 2G – Monikę Rakoczy, Katarzynę Mendelowską i  Michała Gajewskiego. Przedstawili oni muzyczną interpretację wierszy Czesława Miłosza, min.„Otchłań czeka”. Ponadto można było obejrzeć wystawę prac plastycznych zgłoszonych do konkursu na ilustrację plastyczną dowolnego utworu poety. Swoje prace zaprezentowali:

Ewelina Bieryło – kl. 3E rysunek ołówkiem „Piosenka pasterska”
Adrianna Bidzińska – kl. 3E rysunek kredkami „Przypowieść o maku”
Katarzyna Mendelowska – kl.2G rysunek kredką i mazakiem „O zaranku”
Katarzyna Kozdraś – kl. 2E rysunki: węglem „Odstąp ode mnie” i kredką „Anioły”
Tomasz Malankiewicz – kl. 3E rysunki: ołówkiem „Który skrzywdziłes” i dwa rysunki kredką „Campo di Fiori”

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MAT -2012"

11 stycznia 2012r w LO w Strzyżowie odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „MAT -2012” organizowany przez firmę edukacyjną „Łowcy Talentów – JERSZ”, która poprzez konkursy dla dzieci i młodzieży, rozwija umiejętności i poszerza zasób wiedzy uczniów. Konkurs jest również znakomita okazja do pobudzenia zainteresowań uczniów i jest jednym ze sposobów na zapoznanie ich z coraz szerzej wkraczającymi do szkół testami wyboru. Udział w konkursie ogólnopolskim daje uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół, województw i kraju.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Do etapu okręgowego XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali się następujący uczniowie:
  1. Magdalena Mularska 3C
  2. Katarzyna Zdon 3B
  3. Dominik Mendocha 3D


Opiekunami uczniów są Pani Krystyna Mazur oraz Pani Kazimiera Ossowska
16.01.2012

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik - 2011"

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „ALFIK – 2011” wzięło udział ogółem 39362 uczniów z 1117 szkół, w tym 1874 uczniów z województwa podkarpackiego. Uczniowie naszej szkoły zajęli bardzo wysokie lokaty zarówno w województwie jak i w kraju oraz otrzymali wyróżnienia w dwóch kategoriach:
  • wyróżnienie za bardzo dobry wynik (powyżej 85% punktów możliwych do zdobycia)
  • wyróżnienie za dobry wynik (co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia)

Szczegółowe informacje o wynikach
Foto z konkursu

Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnych konkursach i olimpiadach matematycznych.
15.01.2012

V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Diamentowy Indeks AGH” – Chemia

Do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z chemii zakwalifikowała się uczennica klasy 3C Magdalena Mularska uzyskując 97 % możliwych do uzyskania punktów.
Etap okręgowy olimpiady odbędzie się 4.02.2012r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Opiekunem uczennicy jest Pani Małgorzata Gągorowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
13.01.2012

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Magdalena Szczęch i Marta Dziadosz z kl III G zakwalifikowały się do Etapu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
12.01.2012

Wyniki konkursu Deutschfreund

W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund uczestniczyło 5 608 uczniów z 270 szkół.
Dyplomy uznania za bardzo dobry wynik otrzymują nast. Uczniowie:
1.    Zdon Katarzyna kl. 3B – 84, 38% punktów możliwych do uzyskania
2.    Gierlak Karolina kl. 3B – 83, 04 % punktów możliwych do uzyskania
3.    Król Karolina kl. 3B - 82, 14 %
4.    Czaczkowska Maria kl. 1E – 82, 59 %
5.    Nowicka Monika kl. 1B – 81, 7 %

Wszystkim uczniom gratulujemy dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów.
09.01.2012

20 Finał WOŚP


Od wczesnych godzin rannych 33 wolontariuszy kwestować będzie na ulicach miasta i  okolicznych wiosek.

W programie:
18.oo     WYJĄTKOWY, SPOŁECZNY HAPPENING

Podczas wieczornej imprezy na scenie oprócz najmłodszych mieszkańców naszego miasta (wychowankowie Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Strzyżowie), pojawią się młodzi wokaliści Studia Piosenki działającego przy DK oraz zespoły młodzieżowe: HIP-HOP-STRZYŻÓW w składzie: T.m.N./GABII/ROKIT/WASKI i Stuffers.

V MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

V MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Strzyżów 20 grudnia 2011r.


W tegorocznym Turnieju wzięły udział cztery szkoły gimnazjalne: Gimnazjum Publiczne w Dobrzechowie, Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku, Gimnazjum Publiczne nr 1 w Strzyżowie oraz Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej.

Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem:
THE MOST FAMOUS CITIES
IN THE ENGLISH–SPEAKING WORLD
-najsławniejsze miasta
anglojęzycznych części świata

V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Diamentowy Indeks AGH” – Matematyka

Do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki zakwalifikowało się 21 uczniów naszej szkoły:
Lp.UCZEŃKLASASUMA UZYSKANYCH
PUNKTÓW W PROCENTACH
NAUCZYCIEL
1ChmielKonrad2A100mgr Jerzy Moskal
2DobekGrzegorz2A100mgr Jerzy Moskal
3DziadoszRadosław2A100mgr Jerzy Moskal
4GągorowskaWiktoria3A99mgr Jerzy Moskal
5GrodzkaDominika2A100mgr Jerzy Moskal
6IrzykBartosz2B100mgr Beata Jamróg
7JamrógJulita3B98mgr Jerzy Moskal
8KrólKarolina3B100mgr Jerzy Moskal
9MendelowskiEryk2A100mgr Jerzy Moskal
10PiękośJakub3B100mgr Jerzy Moskal
11RomaniakPiotr3A99mgr Jerzy Moskal
12SzydłoMałgorzata3B100mgr Jerzy Moskal
13ŚcibiorBarbara2A100mgr Jerzy Moskal
14TyburskiŁukasz3A98mgr Jerzy Moskal
15WarzechaElżbieta3B100mgr Jerzy Moskal
16WójtowiczLidia2A100mgr Jerzy Moskal
17ZdonKatarzyna3B99mgr Jerzy Moskal
18ZeidSamir3A97mgr Jerzy Moskal
19ZiobroJustyna3A100mgr Jerzy Moskal
20ZiobroPrzemysław2A100mgr Jerzy Moskal
21ZwiercanHubert2B95mgr Beata Jamróg

Etap okręgowy olimpiady odbędzie się 5.02. 2012 r. w Przemyślu o godzinie 1300.
Gratulujemy uczniom oraz opiekunom Pani Beacie Jamróg oraz Panu Jerzemu Moskalowi i życzymy sukcesu w kolejnym etapie olimpiady.
02.01.2012

Podziękowanie

02.01.2012