LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

2C

Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
mat_r-1/4 JT A7
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
mat_r-1/4 JT A7
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
ang_u-3/4,1/4 #a9 A15
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_u-3/4,1/4 #a9 A15
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
pol-1/4,3/4 #jp2 A18
pol-1/4,3/4 #jp2 A18
2 8:50- 9:35 ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
rel xH A3 ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A14
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A14
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_u-3/4,1/4 #a9 A15
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_u-3/4,1/4 #a9 A15
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
3 9:40-10:25 pol-1/4,3/4 #jp2 A18
ang-2/4,4/4 #a8 A15
pol-1/4,3/4 #jp2 A18
ang-2/4,4/4 #a8 A15
pol-1/4,3/4 #jp2 A18
ang-2/4,4/4 #a8 A15
pol-1/4,3/4 #jp2 A18
ang-2/4,4/4 #a8 A15
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
g.w. ŚB A18 wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 BE A17
4 10:45-11:30 pol-1/4,3/4 #jp2 A18
ang-2/4,4/4 #a8 A15
pol-1/4,3/4 #jp2 A18
ang-2/4,4/4 #a8 A15
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
niem-1/2 KR A19
fr-2/2 #fr2 A2
hist_u-1/4,3/4,4/4 #h2 A10b
przyroda-2/4 RM A6
hist_u-1/4,3/4,4/4 #h2 A10b
hist_u-1/4,3/4,4/4 #h2 A10b
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
hist_r-2/4 AG A13
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
5 11:35-12:20 niem-1/2 KR AA
fr-2/2 #fr2 A16
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
hist_r-2/4 AG A13
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
hist_r-2/4 AG A13
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
mat_r-1/4 JT A7
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat_r-1/4 JT A7
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
6 12:25-13:10 mat_r-1/4 JT A7
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
mat-4/4,3/4,2/4 #m2 A10a
wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 BE A17
mat_r-1/4 JT A7
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
mat_r-1/4 JT A7
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
wos_r-4/4,2/4,3/4 #wo1 A10b
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
ang_r-3/4,1/4 #a5 A12
pol_r-4/4,2/4 #jp1 A18
7 13:15-14:00 geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
hist_r-2/4 AG A13
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 BE A17
hist_u-1/4,3/4,4/4 #h2 A10b
przyroda-2/4 RM A6
hist_u-1/4,3/4,4/4 #h2 A10b
hist_u-1/4,3/4,4/4 #h2 A10b
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
hist_r-2/4 AG A13
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
geog_r-4/4,3/4,1/4 #ge2 A11
 
8 14:05-14:50   rel xH A10b      
Plan obowiązuje od 24. lutego 2020 r. .
Wydrukuj plan lekcji
Aktualizacja: 25.02.2020 23:14