LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Konkurs Piosenki i Wiersza Obcojęzycznego

25.11.2016

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU – KONKURS

Ogłaszamy konkurs literacki dla uczniów!

Hasło przewodnie: POMAGAĆ JEST FAJNIE
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – wiersz i proza ( esej szkolny, opowiadanie lub inna forma wypowiedzi pisemnej).
2. Prace prozatorskie nie powinny przekroczyć 3 stron tekstu formatu A4; obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza.
W kategorii wiersz należy zgłosić 2 utwory.
3. Zgłoszone do konkursu prace muszą mieć jednego autora.
4. Prace w formie wydruków należy składać do p. Barbary Modliszewskiej lub p. Barbary Śliwy do 30. 11. 2016r.
5. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie autorskie ujęcie hasła przewodniego.
6. Prace niespełniające wymaganych kryteriów zostaną odrzucone.
7.Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni w poszczególnych kategoriach, a uroczysta prezentacja nagrodzonych prac oraz ich autorów nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariatu – 5.12.2016r.

Przypominamy, że równolegle trwa konkurs na logo szkolnego wolontariatu!

Zapraszamy do udziału w konkursach!
07.11.2016

Szkolny Klub Wolontariatu - konkurs

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie w ramach Ogólnopolskiego konkursu Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza konkurs na symbol graficzny (logo), nazwę klubu oraz konkurs plastyczny i fotograficzny na temat „Pomocna dłoń”.
Warunki uczestnictwa:
- konkurs na logo i nazwę klubu trwa do 14.11.2016r.
- konkurs plastyczny i fotograficzny trwa do 30.11.2016r.
- uczestnikami mogą być uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
- autorem pracy może być jedna osoba,
- zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w wybranej kategorii, logo, nazwa klubu, praca plastyczna, lub fotograficzna,
- logo powinno być przede wszystkim czytelne i łatwo rozpoznawalne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów
- praca plastyczna i fotograficzna powinna wyrażać temat „Pomocna dłoń”.
- Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice
- Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przekazanie wywołanej fotografii w 
Formacie 15x21 lub większym oraz w formie elektronicznej w formacie JPG.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny - 2016”

Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych ”Kangourou Sans Frontières” z siedzibą we Francji. W konkursie uczestniczyła młodzież z 57 państw. W Polsce konkursu przebiegał pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyło ogółem 46 uczniów z klas : 1A , 1C , 2A i 3B . Niektórzy z nich uzyskali bardzo wysokie wyniki , zaś w grupie uczniów klas pierwszych szkół średnich wyróżnienie zdobyli:
1) Tomasz Ziobro – klasa 1A – 105p
2) Marcin Rypyść – klasa 1A – 102,75p
Serdecznie gratulujemy!
Opiekunem uczniów jest Pan Jerzy Moskal.
15.06.2016

IX Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego

Gimnazjów Powiatu StrzyżowskiegoW IX edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów czterech szkół gimnazjalnych powiatu. W części drużynowej reprezentowało swoje szkoły 51 uczniów, a do konkursu indywidualnego przystąpiło 22 gimnazjalistów.

Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem:
More Than Words… i charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem prezentacji dotyczących interpretacji wybranego cytatu w języku angielskim.
Prezentacje szkół oceniało jury w składzie:
p. Karina Zając, p. Jolanta Butkiewicz i p. Ewelina Drozd.

Wyniki części drużynowej:
I miejsce (ex aequo): Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
oraz Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie
II miejsce - Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku
III miejsce - Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej

Lista laureatów konkursu indywidualnego:
I miejsce – Joanna Ścibor (wynik 92%)
uczennica Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
II miejsce – Seweryn Presnal (wynik 85%)
uczeń Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie
III miejsce – Aneta Tokarska (wynik 79%)
uczennica Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Wszystkie drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymali dyplomy i cenne nagrody – materiały do nauki języka angielskiego wydawnictwa Pearson, ufundowane przez Organizatorów - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim drużynom oraz uczestnikom konkursu indywidualnego.
Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą i przygotowanie do Turnieju oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.
Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:
Jolanta Butkiewicz, Iwona Trojanowska, Beata Wójcik
18.02.2016

« poprzednia 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1542 43 następna »