LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Monitoring realizacji 19-tej godziny

Zgodnie z ustalonymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzi monitoring sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Monitoring będzie prowadzony w trakcie czynności nadzorczych zaplanowanych i podejmowanych w roku szkolnym 2010/ 2011 w szkołach i placówkach w okresie od 7 lutego do 30 maja 2011 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku.

Konkurs na "slogan" hasło reklamowe LO

Wymyśl "slogan" hasło reklamowe Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i wygraj nagrodę: zwolnienie z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek przez okres jednego tygodnia.

XLI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Do etapu okręgowego XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zakwalifikowały się następujące uczennice:
  1. Marzena Bieszczad III E
  2. Gabriela Godek III E
  3. Dominika Niemiec III E
  4. Agnieszka Przystaś III E
  5. Maria Wolan III E
  6. Ewa Wójcik III E
  7. Marta Dziadosz II G
  8. Magdalena Szczęch II G
19.01.2011

Ogłoszenie na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zalecenia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dotyczącą grypy A/H1N1. Proszę o zapoznanie młodzieży szkolnej z treścią pisma na najbliższych zajęciach z  wychowawcą klasy oraz rodziców na najbliższym spotkaniu. Czytaj więcej...
19.01.2011

« poprzednia 1 2192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202204 205 następna »