LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Honorowa akcja krwiodawstwa

"Licealisto dojrzały, oddaj krew nie tylko dla pochwały" - pod takim hasłem w dniu 28 lutego odbyła się w naszej szkole honorowa zbiórka krwi. Zorganizowana przez Samorząd Uczniowski przy współpracy Doroty Skury i Mirosława Czarnika akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem i - pomimo niewielkich obaw organizatorów - spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród dorosłych uczniów Liceum i Zespołu Szkół Technicznych. Niepokój co do skuteczności akcji brał się stąd, iż zbiórka krwi odbywała się po raz pierwszy od trzech lat i organizatorzy nie byli w stanie przewidzieć, czy obecna młodzież strzyżowskich szkół ponadgimnazjalnych nawiąże do chlubnej przeszłości swych starszych kolegów, którzy przez lata ochoczo oddawali krew w ranach działalności Szkolnego Koła HDK. Obawy jednak okazały się płonne. Uczniowie klas maturalnych udowodnili, iż są wspaniałymi ludźmi, gotowymi odpowiedzialnie nieść pomoc innym. Swój pierwszy, przedmaturalny jeszcze egzamin dojrzałości zdali na piątkę z plusem! Honorowo po raz pierwszy krew oddało 23 uczniów Liceum i 9 uczniów ZST, za co należą im się gorące podziękowania. Byliście wielcy nawet wtedy, gdy nadrabiając miną wstawaliście bladzi z fotela! (na szczęście dotyczyło to tylko nielicznych).
Organizatorzy akcji chcieliby serdecznie podziękować ekipie wyjazdowej RCKiK za życzliwość, uśmiech i delikatność, pani Dorocie i panu Mirkowi za pomoc w jej organizacji, Panu Dyretorowi Zbigniewowi Hołówce za zgodę na jej przeprowadzenie, wszystkim nowym krwiodawcom oraz tym, którzy, zawiedzeni, z różnych powodów tym razem nie mogli oddać krwi.
W sposób wyjątkowy dziękujemy też naszym sąsiadom z Zespołu Szkół Technicznych za rozpropagowanie akcji: Panu Dyrektorowi ZST Adamowi Witkowi, Pani Katarzynie Hałas - opiekunowi SU, a przede wszystkim uczniom ZST, którzy w tym tygodniu stali się honorowymi dawcami krwi.
Samorząd Uczniowski
03.03.2017