LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Mikołajki inaczej

Z okazji Dnia świętego Mikołaja uczniowie klas Ic i IIIe zorganizowali zbiórkę pieniężną i zakup za uzyskaną kwotę, środków pielęgnacyjnych dla Podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci i ich Rodzeństwa.
Cieszymy się, że w ten sposób dołożyliśmy naszą małą cegiełkę do corocznej akcji „Mikołaj” i mamy cichą nadzieję, że wywołała ona uśmiech na twarzach Małych Pacjentów. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę dziękujemy, a przyszłości zachęcamy do pomocy potrzebującym na co dzień Wszak dobro wyświadczone innym powraca do nas….
Więcej informacji: www.hospicjum-podkarpackie.pl
Uczniowie
09.01.2017