LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Coroczne odwiedziny chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne odwiedziny chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. W okresie świąt Bożego Narodzenia nasi uczniowie odwiedzają pacjentów, obdarowując ich drobnymi upominkami, własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi. Prezentują również koncert kolęd oraz wspólnie kolędują z chorymi, ich rodzinami oraz personelem zakładu. W  dniu 21 grudnia grupa uczniów podczas odwiedzin pacjentów zaprezentowała krótki okolicznościowy program słowno-muzyczny, podczas którego przekazała piękny stroik bożonarodzeniowy oraz świąteczne życzenia od całej społeczności szkolnej. Dodatkową okazją do wizyty był piękny jubileusz Pani Weroniki, która w tym dniu skończyła 103 lata życia.
Spotkanie to było okazją do przeżycia wielu miłych chwil niezwykle wzruszających, zarówno dla młodzieży, jak i podopiecznych ZPO w Strzyżowie.
B. Modliszewska
05.01.2017