LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Poprawkowy Egzamin Maturalny

W dniu 23.08.2011 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny.

harmonogram:

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00

1. Język polski - sala 1 (A3)
2. Matematyka - sala 2 (Aula)
3. Język angielski - sala 3 (A7)
4. Język niemiecki - sala 4 (A9)
19.08.2011