LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Konkursy z języka niemieckiego

Wyniki Ogólnopolskiego Interaktywnego Konkursu Języka Niemieckiego VERSTEHEN 2019

W Ogólnopolskim Interaktywnym Konkursie Języka Niemieckiego „Verstehen” najwyższe lokaty uzyskali:
Karolina Kłosowicz kl. 1Ag - wynik dobry, 3 miejsce w województwie(opiekun J. Wnęk)
Natalia Bilska kl. 1Cg - wynik dobry, 5 miejsce w województwie(opiekun K. Rykała)

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
DEUTSCHFREUND 2019


W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund” najwyższe lokaty uzyskali:
Karolina Tokarska kl. 3B- wynik dobry, 7 miejsce w województwie,
Klaudiusz Górnicki kl. 3B- 10 miejsce w województwie (K. Rykała)
06.02.2020