LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH HIGH FLIER

(Edycja XIX - 12.12.2019 r.)

Spośród 89 uczestników konkursu w naszej szkole aż 10 otrzymało wyróżnienia za uzyskanie bardzo dobrego i dobrego wyniku (odpowiednio powyżej 80 i 75% punktów).
W konkursie wzięło udział 68 uczniów klas pierwszych, 15 drugoklasistów i 6 trzecioklasistów naszego Liceum.

Najwyższe wyniki zdobyli:

*wśród uczniów klas I:
1. Julia Szaro, 1Bg – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (opiekun - p. K. Rokita)
2. Natalia Bilska, 1Cg – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (opiekun – p. K. Zając)
3. Piotr Michnal, 1Bg – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (opiekun – p. I. Trojanowska)
4. Kacper Sokołowski, 1Dg – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. B. Wójcik)
5. Natalia Król, 1Ap – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. I. Trojanowska)
6. Paula Szaro, 1Dp – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. K. Rokita)
7. Kacper Kwater, 1Bp – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. B. Leśniak)
8. Paulina Leśniak, 1Cg – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. K. Zając)

*w klasach II:
1. Dominik Drygaś, 2B – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. K. Zając)

*w kategorii klas III:
1. Jakub Adamkiewicz, 3D – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (opiekun – p. I. Trojanowska)

Gratulujemy wyróżnionym oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Szkolna Komisja Konkursowa:
Karina Zając, Katarzyna Rokita, Katarzyna Rykała, Regina Pelczar, Beata Wójcik
05.02.2020