LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

BohaterOn – Pamięć o Powstańcach

BohaterON w naszej szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię! W ubiegłorocznej edycji niektórzy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem ks. Karola Hadama wysłali kartki do Powstańców jako wyraz wdzięczności za ich odwagę i bohaterstwo podczas Powstania Warszawskiego. W tym roku akcja wśród uczniów cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Projekt, w którym udział wzięli uczniowie większości klas ma za zadanie edukować ich bazując na historiach Powstańców, wzmacniać wśród nich poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
ks. Karol Hadam
25.09.2019