LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Uroczysta gala Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


W dniu 12 czerwca absolwent naszej szkoły, Mateusz Wiater, uczestniczył w uroczystej gali podsumowującej XLXIX edycję Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica – siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie miał okazję odebrać dyplom i nagrody za zdobycie tytułu laureata III lokaty Olimpiady. Pomimo żaru lejącego się z nieba i uciążliwości podróży, uczestnictwo w tak podniosłej uroczystości było wielkim przeżyciem, a odebranie nagrody z rąk Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej przywilejem i zaszczytem.
19.06.2019