LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dzień Dziecka „naukowo”

W sobotę 1.06.br, grupa 33 uczniów z klas: 1B, 2B i 2C o profilu biologiczno-chemicznym udała się na kolejne zajęcia warsztatowo-laboratoryjne odbywające się na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunami tej „gromadki” dużych dzieci były panie M.Woźnicka i K.Ossowska. Pierwszą częścią naszego pobytu były wykłady. Najpierw wysłuchaliśmy wystąpienia pana dra Mateusza Mołonia pt. „Biotechnologia-Pokolenie GMO”, gdzie tematem wiodącym była komórka i procesy molekularne w niej zachodzące. Drugi wykład, zaprezentowany przez panią dr Agatę Stadnicką-Futoma,dotyczył różnorodności budowy i rodzajów kwiatów oraz ich przystosowań do procesu zapylania. Po wysłuchaniu wykładów rozpoczęliśmy część praktyczną zajęć-warsztaty laboratoryjne. Pod czujnym okiem prowadzących ćwiczenia wykładowców, w laboratorium biochemicznym doświadczalnie sprawdzaliśmy czynniki aktywacji i dezaktywacji białek, zgłębialiśmy tajniki starzenia się komórek oraz dzięki obserwacjom mikroskopowym poznawaliśmy mutanty muszki owocowej Drosophila melanogaster. Z kolei na zajęciach laboratoryjnych z  botaniki pracowaliśmy na  bogatym i różnorodnym „materiale kwiatowym”. Nasz zachwyt wzbudziły zarówno barwy jak i zapachy kwiatów, które unosiły się w sali. Samodzielnie preparując kwiaty, opracowaliśmy z pomocą pani doktor tzw. wzory kwiatowe. Na początku sprawiało nam to trochę trudności, ale z każdą kolejną próbą szło nam coraz lepiej.
Zajęcia zakończyły się o godz. 14. Pełni nowej, ale też „starej”, utrwalonej dzięki warsztatom wiedzy, wróciliśmy do domu. Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w takich zajęciach. Udział w nich pobudza aktywność poznawczą uczniów, doskonali umiejętności i rozwija zainteresowania. Oprócz korzyści naukowych, takie wyjazdy są dobrą okazją do zapoznania się uczestników ze specyfiką działalności uczelni i oferowanymi przez nią kierunkami studiów.
Uczestnicy wyjazdu
14.06.2019