LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja o skróconych lekcjach w dniach 13 i 14 czerwca

W dniach 13 i 14 czerwca lekcje począwszy od lekcji 4 zostają skrócone o 15 min.

Czas trwania skróconych lekcji w tych dniach:

4. 10:45 - 11:15
5. 11:20 - 11:50
6. 11:55 - 12:25
7. 12:30 - 13:00
8. 13:05 - 13:35

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
13.06.2019