LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli

W dniach od 5 do 8 czerwca byłem uczestnikiem przygody, której doświadczyło 24 nauczycieli z naszego kraju. W ramach docenienia naszego (mojego i uczniów) udział w Dialogach Obywatelskich organizowanych przez Komisję Europejską i w projekcie „Lekcja na 12 gwiazdek” zostałem zaproszony wraz z innymi nauczycielami do Brukseli. Komisja Europejska zorganizowała nam przelot, zakwaterowanie w hotelu ,posiłki z kuchni śródziemnomorskiej i szereg atrakcyjnych wykładów oraz warsztatów. Zajęcia odbywały się w budynku KE Berlaymont a dotyczyły takich tematów jak:
Fake news i dezinformacja w UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych Dialog obywatelski, czyli jak Komisja rozmawia z obywatelami Sieć Europe Direct Polityka spójności, równe szanse rozwojowe, wspólne cele i wartości Działania i rola Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji, programy i projekty dla nauczycieli.
Większość spotkań miała miejsce w niepowtarzalnej scenerii ,bo w sali obrad Komisji gdzie na miejscu komisarzy przez dwa dni siedzieli nauczyciele prezentujący swoje scenariusze zajęć, doświadczenia i metody pracy z młodzieżą nad tematyką funkcjonowania i perspektywami UE.
Moje wystąpienie dotyczyło scenariusza lekcji prowadzonej metodami aktywnymi na temat ścieżki legislacyjnej w UE Nauczyciele z różnych krajów dzielili się doświadczeniami w realizacji projektu Erasmus. Była też okazja zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego i Muzeum Historii Europy. Przez cały czas wizyty towarzyszyli nam pracownicy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, którzy przygotowali program pobytu i starali się go uatrakcyjnić poprzez nocne zwiedzanie Brukseli połączone z degustacją produktów krajowych czyli czekolady i piwa. Tą drogą dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w realizacji projektu i wizyty.
Grzegorz Adamczyk
11.06.2019