LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

V Profilaktyczna Gra Miejska „Z ekologią w tle”

Już po raz piąty Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie wraz z Komendą Powiatową Policji oraz Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Strzyżowski było organizatorem akcji profilaktycznej, która – jak co roku – obfitowała w szereg atrakcji. Głównym celem akcji, która miała miejsce 4 czerwca, było szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, propagowanie zdrowych zachowań oraz wskazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Uczestnikami V Profilaktycznej Gry Miejskiej, w tym roku odbywającej się pod hasłem „Z ekologią w tle”, byli gospodarze – uczniowie strzyżowskiego liceum oraz młodzież ze szkół podstawowych ze Strzyżowa, Godowej, Wysokiej Strzyżowskiej, Czudca oraz Wiśniowej. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura.
W upalny dzień, utrudniający wymagającą przemieszczania się po mieście rywalizację, uczestnicy Gry Miejskiej otrzymali kartę startową oraz mapę Strzyżowa z zaznaczonymi na niej punktami terenu gry. Zadaniem graczy było jak najszybsze – ale bezpieczne! – dotarcie do wskazanych na mapie miejsc oraz wykonanie czekających tam na nich zadań. A były one ciekawe i różnorodne, wymagające wiedzy w zakresie profilaktyki, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Ponadto dużym ułatwieniem dla startujących było posiadanie wiedzy historycznej oraz – rzecz jasna – ekologicznej.
W czasie, gdy startujący w Grze Miejskiej przemierzali Strzyżów, w atrium liceum rządziły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego „Michałki”, dla których wiele konkursów i zabaw przygotowały niezawodne panie – pracownice Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta na czele z przyjacielem wszystkich dzieci – Bibliomisiem.
Z kronikarskiego tylko obowiązku, jako że zwycięzcami Profilaktycznej Gry Miejskiej byli wszyscy jej uczestnicy, wspomnimy, że:
I miejsce zajęła drużyna ze strzyżowskiego liceum, w składzie: Karolina Włodyka, Karolina Wietecha i Weronika Łyszczarz, II miejsce – także drużyna z liceum, w składzie: Jagoda Górnicka, Anna Ochab i Jakub Szczygieł, a III – reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 w Wysokiej Strzyżowskiej – Norbert Koczela, Gabriela Korczyńska i Gabriela Markowska.
Przygotowanie kolejnych punktów, na których gracze rozwiązywali zadania, wzięli na siebie: Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie, Nadleśnictwo, Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Strzyżowie.
Realizacja przedsięwzięcia była zaś możliwa dzięki sponsorom: firmie GASKOP, Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego, Gminnym Komisjom Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie i Wiśniowej, Nadleśnictwu Strzyżów, Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie, Cukierniczej Spółdzielni „Roksana”, firmie Sport4U, firmie „Wojan”, GS „SCh” w Strzyżowie, Aptece „Różana”, firmie „Janko”, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, firmie ASPROD, firmie REMBUD, firmie „Fiołek” oraz Jakubowi Pelczarowi i Marianowi Papudze.
07.06.2019