LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Angielski z native speakerem

Nasze liceum ma już 20-letnią tradycję goszczenia rodzimych użytkowników języka angielskiego, woluntariuszy - Amerykanów i Brytyjczyków na lekcjach języka angielskiego oraz zajęciach pozalekcyjnych. W ramach prowadzonej przeze mnie innowacji metodycznej p.n. Angielski bez stresu Metodą Naturalną (The Natural Approach) w dniu 4 kwietnia 2019 realizujący rozszerzenie z języka angielskiego uczniowie kl. 3D oraz uczniowie klas 1B, 1C uczestniczyli w lekcjach, które kolejny już raz poprowadzili dla nich mieszkający i pracujący w Strzyżowie od trzech lat Amerykanie Ashley Rackl i Jake Evans. Przełamywaniu barier językowych sprzyjała przyjazna, luźna atmosfera. Przy filiżance herbaty i kawy, wykorzystując techniki multimedialne, nasi goście w atrakcyjny dla uczniów sposób zaprezentowali Stan Utah, USA – swój rodzinny kraj i miejsce pochodzenia, zachęcając uczniów do zadawania pytao oraz inspirując rozmowy na interesujące ich tematy. Tak oto ponownie przekonaliśmy się, że aranżowanie naturalnych sytuacji w kontakcie z rodzimymi użytkownikami języka doskonale służy nie tylko niwelowaniu obaw przed mówieniem w języku obcym ale też wzmocnieniu motywacji do nauki języka, co ostatecznie wpływa na podniesienie poziomu zintegrowanych kompetencji językowych.
Opracowała:
Barbara Leśniak
(nauczyciel j. angielskiego, koordynator zajęd z native speakerem)
08.05.2019