LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Mateusz Wiater z klasy III A został nominowany do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (4. wynik eliminacji okręgowych). Jeśli Komitet Główny Olimpiady potwierdzi tę nominację, Mateusz w dniach 3-6 kwietnia w Konstancinie i Warszawie będzie walczył o tytuł laureata Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warto przypomnieć, że Mateusz już w roku ubiegłym uzyskał tytuł finalisty Olimpiady, co dało mu zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego.
11.03.2019