LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Lekcja na 12 gwiazdek

Uczniowie klasy III D mieli okazję wziąć udział w spotkaniu na temat „Wspólny rynek czyli edukacja i praca w UE ” Zajęcia prowadził dwuosobowy zespół : Monika Lewicka–Bułatek - ekspert z zakresu integracji europejskiej oraz Karolina Palimąka - animator młodzieżowy.
Spotkanie jest realizowane w ramach III edycji kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Ewę Koprowicz a realizuje je Stowarzyszenie Społeczno – Ekonomiczne ABSOLWENT działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w partnerstwie z siecią Europe Direct i Eurodesk.
Uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymali materiały mówiące o genezie wspólnot europejskich
oraz przybliżające zasady funkcjonowania Unii Europejskiej . Wykorzystanie prezentacji multimedialnej i praca w czteroosobowych grupach pozwoliły zapoznać się z rynkiem pracy UE oraz możliwością dalszego kształcenia. Spotkanie ukazało młodzieży praktyczny wymiar polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i jego wpływ na nasze życiowe wybory. Zajęcia wyróżniały się interaktywną formułą jak i zastosowaniem niestandardowych metod edukacyjnych.
Grzegorz Adamczyk
05.12.2018