LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ENGLISH HIGH FLIER – XVIII edycja

Termin konkursu: 28.11.2018r. godz.13.00–14.00

Termin zgłoszeń: do 7.11.2018r. (środa)
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 7.11.2017r. (środa) na długiej przerwie w auli. Na spotkaniu również można dokonać zapisu i wnieść opłatę wpisową.

Wpisowe od ucznia: 10 zł

Forma konkursu: test wielokrotnego wyboru
(28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, z których każda może być prawdziwa lub fałszywa)
w dwóch kategoriach: Junior dla uczniów klas pierwszych
i Student dla drugo– i trzecioklasistów.

Bliższe informacje
(regulamin konkursu, arkusze z poprzednich edycji)
można znaleźć na stronie internetowej:
http://jersz.pl
06.11.2018