LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

"Od wielkiej wojny ku niepodległości"

W dniu 25 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły z nauczycielem Grzegorzem Adamczykiem wzięli udział w otwarciu wystawy obrazów, grafik i modeli Tomasza Króla. Tematyka wystawy nawiązująca do oręża I wojny światowej stanowi wstęp do obchodów 100-lecia niepodległości naszej ojczyzny . Młodzież z zainteresowaniem obejrzała prace autora i wysłuchała prelekcji dr. Juliana Faca na temat walk o Przemyśl i Lwów w 1918 roku .
Atrakcją dla uczniów było wystąpienie członków grupy rekonstrukcyjnej z Gorlic , którzy zaprezentowali mundury i broń polskich i austriackich żołnierzy z pierwszej wojny światowej .
Oglądając obrazy i modele autora wystawy oraz podziwiając detale umundurowania i broni rekonstruktorów dochodzimy do wniosku , że warto mieć swoje pasje i się nimi dzielić .
Grzegorz Adamczyk
26.10.2018