LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Seminarium edukacyjne na temat szkolnictwa wyższego w Polsce

„Moje pierwsze kroki w murach uczelni wyższej” – pod takim hasłem w dniu 16 października 2018 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 odbyło się seminarium edukacyjne adresowane do uczniów klas trzecich - przyszłych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.
W ramach przedsięwzięcia wykład wygłosił dr Tomasz Wójtowicz, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W swoim wystąpieniu opowiedział m.in. o tym jak wygląda system szkolnictwawyższego w Polsceoraz jakie zmiany zajdą na uczelniach wyższych po reformie w związku znową Ustawą 2.0. Dokonując diagnozy obecnego stanu polskiego szkolnictwa wyższego odpowiedział na pytanie, dlaczego reforma jest potrzebna, jakie są planowane zmiany i jak będzie wyglądało studiowanie po reformie.Na zakończenie zaprezentował także ranking najlepszych uczelni w Polsce i na świecie oraz wymienił kierunki, które warto studiować.
Organizatorami przedsięwzięcia był strzyżowski Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie „Projekt Strzyżów” oraz Liceum Ogólnokształcące - Szkolny Ośrodek Kariery w Strzyżowie.

Autor tekstu: Urszula Drogoń, specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ Strzyżów
25.10.2018