LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Erlebnisreise z Deutsch/ Z niemieckim w drogę

Erlebnisreise z Deutsch/ Z niemieckim w drogę to projekt realizowany przez Goethe Institut w Warszawie we współpracy z Wydawnictwem Lektorklett. W ramach tego projektu szkoły mają możliwość otrzymania dodatkowych materiałów do nauczania języka niemieckiego.
Praca konkursowa przygotowana przez uczniów klas drugich(Joanna Gorzynik, Jakub Kluska, Natalia Kozimor, Justyna Ossowska, Anna Salwa, Bartosz Wałach), to film promujący język niemiecki i nawiązujący do tematu Warum Deutsch? W ocenie prac konkursowych uwzględniono nast. kryteria: oryginalność i pomysłowość w realizacji tematu, wrażenia ogólne i warstwę językową. Ocena komisji konkursowej wypadła pomyślnie, dlatego nasza szkoła znalazła się w gronie ponad 50 szkół ponadgimnazjalnych, która otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego (karty pracy, gry językowe, zdjęcia, plakaty).Uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymują dyplomy i małe upominki.
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy sukcesów w innych konkursach.
21.06.2018