LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wizyta w oczyszczalni ścieków

W dniu 12.06.2018 razem z Panią K. Ossowską i Panią M. Woźnicką udaliśmy się do oczyszczalni ścieków w Strzyżowie. Celem wycieczki była integracja wiedzy teoretycznej nabytej na lekcjach biologii i chemii z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania. O godzinie 7:30 całą klasą (1 B) razem z naszymi opiekunami zebraliśmy się przy budynku szkoły, skąd wyruszyliśmy w stronę naszego celu. O ósmej rozpoczęliśmy nietypową, bo pod gołym niebem, lekcję. Od razu po wejściu na teren oczyszczalni zauważyliśmy hałdy nieznanej nam jeszcze substancji. Wyczuliśmy też szczególny zapach, ale jest to uzasadnione na terenie tego typu ośrodków. Naszym przewodnikiem był Pan mgr inż. Jacek Grodzki – kierownik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie, który opowiedział nam o funkcjonowaniu oczyszczalni.
Dowiedzieliśmy się czym są ścieki i co ludzie wrzucają do kanalizacji. Zdziwiło nas to, że czasami są to nawet różne części garderoby, od bielizny aż po kurtki i rajstopy. Następnie dowiedzieliśmy się o całym procesie oczyszczania ścieków. Jego pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne, przy użyciu krat i osadników wstępnych.
Drugi etap to oczyszczanie biologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego, czyli zawiesiny mikroorganizmów, głównie bakterii, które rozkładają zanieczyszczenia pozostałe w wodzie po oczyszczaniu mechanicznym. Ciekawostką dla nas był fakt, że po wysuszeniu całego osadu czynnego krążącego w obiegu oczyszczalni otrzymalibyśmy aż 12 ton bakterii! Podczas krótkiego wykładu dowiedzieliśmy się o procesach nitryfikacji i denitryfikacji przeprowadzanych przez bakterie. Po części teoretycznej, nadszedł czas na część praktyczną. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć proces oczyszczania mechanicznego i zbiorniki, w których znajduje się” pracujący” osad czynny. Rozwiązana została także zagadka substancji, którą zauważyliśmy zaraz po przyjściu na miejsce –okazało się, że hałdy przy wejściu to pozostały po procesie oczyszczania ścieków osad czynny wysuszony i zmieszany z wapnem. W takiej postaci stanowi on doskonały nawóz rolniczy, który bardzo dobrze nadaje się np. do użyźniania i jednocześnie odkwaszania gleb. Ostatnim etapem naszego pobytu na terenie oczyszczalni była możliwość obserwacji mikroskopowych bakterii znajdujących się w osadzie czynnym. W badanym materiale można było dostrzec liczne mikroorganizmy – najbardziej podobały się nam uciekające pantofelki (Paramecium sp.). Byliśmy zaskoczeni jak biotechnologia tradycyjna wykorzystuje organizmy żywe żyjące w środowisku naturalnym do celów przemysłowych. Na koniec zadaliśmy jeszcze kilka pytań, na które otrzymaliśmy wyczerpujące i satysfakcjonujące nas odpowiedzi.
Tak utrwalona w praktyczny sposób wiedza, na pewno pozostawi trwały ślad w naszej pamięci. Do szkoły wróciliśmy z przekonaniem i postanowieniem właściwego użytkowania wody.

Karolina Tokarska
kl IB
15.06.2018