LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Uroczyste zakończenie olimpiady polonistycznej

W sobotę 26 kwietnia miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości zakończenia XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zaproszeni zostali na nią wszyscy laureaci tegorocznej edycji olimpiady wraz z opiekunami. Niestety, pan Mirosław Czarnik nie mógł pozwolić sobie na wyjazd ze względu na pracę w zespole oceniającym pisemny egzamin maturalny. Towarzyszyła mi jednak pani Zofia Bartecka-Prorok z Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Przygotowywała ona do olimpiady drugą laureatkę z Podkarpacia – Aleksandrę Niziołek, która z powodu choroby również musiała zrezygnować z podróży.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, gdzie zgromadzeni byli odpowiedzialni za merytoryczną część olimpiady profesorowie i badacze, a także inni organizatorzy i pracownicy naukowi nadzorujący jej przebieg. Otwierającą wydarzenie przemowę wygłosił dr hab. Tomasz Chachulski, który powitał wszystkich przybyłych oraz przedstawił dane statystyczne bilansujące tegoroczną edycję OLiJP. Odczytane zostały również listy gratulacyjne nadesłane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowym gościem była profesor Maja Komorowska, znana aktorka filmowa i teatralna. Mieliśmy niezwykłą okazję, by wysłuchać jej fascynujących słów na temat pracy z tekstem literackim, jego odbioru, interpretacji i wyrażania zawartych w nim treści. Polska mistrzyni sceny odczytała również obszerny fragment książki współtworzonej z Barbarą Osterloff: Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską, przeplatany licznymi recytacjami utworów poetyckich. Po zakończeniu wystąpień i przemówień nastąpiło wręczanie dyplomów i nagród książkowych obecnym na sali laureatom i opiekunom. Jak co roku przyznano też nagrody specjalne dla uczestników, którzy odznaczyli się swoją finałową pracą pisemną lub zdolnościami językowymi. Z radością przyjęłam werdykt, który zaliczał mnie do wyróżnionych w tej drugiej kategorii. Tym samym został mi przyznany dodatkowy specjalny dyplom.
Zakończenie gali przebiegło w tak samo uroczystej, ale i radosnej atmosferze. Na korytarzach Pałacu Staszica uczniowie i nauczyciele mieli możliwość rozmowy z organizatorami olimpiady, a także z sobą nawzajem – dzięki temu wszyscy mogli podzielić się swoimi odczuciami na temat tegorocznej edycji konkursu, a także doświadczeniami naukowymi i planami na przyszłość. Zwłaszcza ostatnia kwestia wywoływała żywe dyskusje, ponieważ już w najbliższych dniach spodziewano się opublikowania tematów na pierwszy etap kolejnej edycji: 2018/2019, rozpoczynającej się tej jesieni.
Rzeczywiście, tematy pojawiły się na stronie OLiJP niecały tydzień później. Sama od razu, gdy się o tym dowiedziałam, z ciekawością przejrzałam dokładnie listę. Jednak równocześnie z poznawaniem kolejnych jej punktów czułam, jak wzrasta we mnie przewidywany żal, że nie mogę już w tym roku rozpocząć pisania pracy. Najnowsze tematy są moim zdaniem niesamowicie ciekawe. Przede wszystkim zwróciła moją uwagę ich niezwykła różnorodność: obejmują kwestie muzyki, staropolskiej nowelistyki, a nawet… motywu owadów! Szczerze mówiąc, nie wiem, które z dziewięciu zagadnień wybrałabym, gdybym miała możliwość uczestniczenia w kolejnej olimpiadzie. To specyficzne, bolesne wahanie znane jest dobrze wszystkim miłośnikom książek, kiedy z regału w bibliotece mogą wybrać tylko jedną pozycję – zaś w moim przypadku niestety nie należy ono już nawet do sfery możliwości. Mam jednak nadzieję, że w strzyżowskim liceum nie zabraknie i tym razem zdolnych fascynatów literatury, którzy po podjęciu decyzji o temacie rozwiną go w swoich pracach, dowodząc zamiłowania do nauki i pracowitości. Wszystkim im życzę sukcesów i wspaniałych olimpijskich doświadczeń takich jak te, które stały się moim udziałem.
Agata Froń
06.06.2018