LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XI Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej

Aleksandra Urban oraz Justyna i Piotr Wójcik – uczniowie klas 3C i 2C i 1A laureatami XI-ego Wojewódzkiego Konkursu Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej.

26 stycznia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej odbył się XI Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej, którego organizatorami byli kolbuszowskie Liceum oraz Starostwo Powiatowe.
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: J. E. Ks. Biskup Jan Wątroba, ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Muzeum im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego oraz Jan Zuba – Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa. Patroni medialni konkursu to: Katolickie Radio „Via" w Rzeszowie, „Twoje Radio Cmolas”, „Niedziela Rzeszowska”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Korso Kolbuszowskie” oraz miesięczniki: „Przegląd Kolbuszowski” i „Ziemia Kolbuszowska”.

Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego prezentowali kolędy w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, łacińskim i rosyjskim. Jurorzy oceniali walory wokalne, poprawność językową, interpretację oraz oryginalność wykonania.
Naszą szkołę reprezentowali:
Ilaria Muszyńska w kategorii solistów z utworem pt. Veni, Veni Emmanuel w języku łacińskim i angielskim oraz w kategorii zespołów Aleksandra Urban z klasy 3C, Justyna Wójcik z klasy 2C i Piotr Wójcik z klasy 1A, którzy za wykonanie kolędy Noel w języku angielskim wygrali I miejsce.
Szczególne podziękowania za pomoc i nagranie podkładu do utworu Ilarii kierujemy dla p. Tomasza Jakubasza i Mariusza Zamorskiego.
Gratulacje!!!

audycja w Radiu Via

Galeria zdjęć na stronie internetowej organizatora
12.02.2018