LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Potyczki Mickiewiczowskie – czyli ciekawy sposób na sprawdzenie wiedzy.

W dniu 21 grudnia 2017 roku, w naszym liceum po raz kolejny odbyły się Potyczki Mickiewiczowskie, upamiętniające patrona szkoły. Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło szerokie grono zainteresowanych. Rywalizowały ze sobą wszystkie klasy drugie: klasa A i C (pod opieką Pani Barbary Śliwy), klasa B (pod opieką Pani Violetty Wietechy) oraz klasa D (pod opieką Pani Urszuli Mendelowskiej). Gościnnie pojawili się w naszych progach gimnazjaliści z Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie wraz z nauczycielką języka polskiego, Panią Agnieszką Preisner, aby bacznie obserwować to widowisko i poniekąd wziąć w nim udział. Każda z klas wcześniej wylosowała utwory i bohaterów, z których miała przygotować prezentację sceniczną. Ponadto uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniem sprawdzającym znajomość życia i twórczości Adama Mickiewicza.
Na 90 minut aula wypełniła się barwnymi postaciami z przeszłości. Nie trudno było odgadnąć, kto wciela się w którego bohatera. Wszystkie klasy były znakomicie przygotowane i wprost nie mogły się doczekać, aby stanąć do rywalizacji o tytuł Mistrza Potyczek Mickiewiczowskich.
    Jedną z  pierwszych konkurencji było zaprezentowanie bohaterów pochodzących z utworów Adama Mickiewicza. Klasa IIA - zaprezentowała młodego Tadeusza i jego ojca Jacka Soplicę, klasa II B - piękną Zosię i Hrabiego Horeszkę, klasa IIC - Telimenę oraz Konrada z „III cz. Dziadów”, natomiast klasa II D rycerskiego Konrada Wallenroda i okrutnego Ducha Złego Pana. Dalej klasy musiały krótko przedstawić i zachęcić do przeczytania wylosowanych utworów. Uczniowie w tej konkurencji wykazali się wielką kreatywnością, ponieważ robili to w różnorodny sposób, jedni humorystycznie, inni bardziej poważnie. Nie zabrakło tu recytacji, interesujących dialogów, odgrywania scenek, a nawet śpiewu. Klasy zachęcały do przeczytania: „Ballad i romansów”(kl.IIA) , III cz. „Dziadów”(kl.IIB ), „Konrada Wallenroda”(kl.IIC) i II cz. „Dziadów”(kl.IID). Ponadto uczniowie 2B poza konkursem zachęcali do przeczytania „Pana Tadeusza”, który nie został wylosowany przez żadną z klas.
     Dalej uczniowie zmierzyli się z najtrudniejszą częścią potyczek - testem ze znajomości życia i twórczości wieszcza. Po krótkiej przerwie zostały ogłoszone wyniki.
Pierwsze miejsce ex aequo zajęły klasy II A i II B, natomiast na najlepszego bohatera wybrano odtwórczynię roli Telimeny z klasy II C. Całe wydarzenie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem przez wszystkich uczestników piosenki o „Panu Tadeuszu” pt.: „Miłość w Soplicowie”.
    Pragniemy podziękować wszystkim za włożony trud i pracę w przygotowanie Potyczek Mickiewiczowskich, szczególnie Pani Violetcie Wietesze, która zaplanowała i prowadziła tę oryginalną lekcję powtórzeniową, Pani Barbarze Śliwie i Pani Urszuli Mendelowskiej za przygotowanie klas do poszczególnych konkurencji oraz Pani Dorocie Skurze, za osłodzenie tego wydarzenia pysznymi wypiekami. Słowa wdzięczności kierujemy także w stronę pań, które zasiadły w Jury: Pani Dyrektor Zofii Zając, Pani wicedyrektor Ilony Nowickiej i Pani Agnieszki Preisner, no
i oczywiście w stronę wszystkich, którzy tak mocno nam kibicowali.    
    Dzięki takim lekcjom nauczyciele uświadamiają nam, że język polski jest naprawdę inspirującym przedmiotem, natomiast My udowadniamy naszym Mistrzom, że uczniowie strzyżowskiego liceum potrafią być kreatywni i bawić się nauką, sztuką oraz poezją.
    Na pewno będziemy chętnie i często wracać wspomnieniami do tego wydarzenia, a wiedzę zdobytą w taki sposób, zapamiętamy na długo.
                                Nicol Baran – uczennica kl.II B
Nicol Baran – uczennica kl.II B
09.01.2018