LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacje na temat terminów rekrutacji na rok szkolny 2018/2019


-07.05.2018 - 11.06.2018 - Rejestracja kandydatów/wybór preferencji/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

-22.06.2018 - 26.06.2018 - Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.

-29.06.2018 godz. 10:00 - Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

-29.06.2018 - 6.07.2018 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałuświadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , o ile nie zostały one złożone.

-9.07.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

-10.07.2018 - 27.08.2018 - Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

Punkt rekrutacyjny mieści się w sekretariacie na I piętrze.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Podstawa prawna:
  1. Zarządzenie nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  2. Załącznik nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego