LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Do 1 października 2019 należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Po złożeniu deklaracji wstępnej można dokonywać zmian, jednak nie później niż do 7 lutego 2019 r. (każda zmiana deklaracji jest potwierdzona podpisem zdającego na złożonej wcześniej deklaracji wstępnej)
Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2019 r.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

-absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
-absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2019 r.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

Numer konta i procedura wniesienia opłaty pojawi się na stronie OKE w Krakowie 1 stycznia 2019 r.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat egzaminu maturalnego w 2019 roku na stronach CKE oraz OKE Kraków:Procedury Organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Matura 2019 informatory

Komunikaty dyrektora CKE:

Terminy egzaminów w 2019 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2018/2019 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Komunikat o przyborach 2019