LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego