LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli