LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

V Profilaktyczna Gra Miejska