LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rejonowa Licealiada Koszykówki dziewcząt