LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

SEMINARIUM EDUKACYJNE NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE