LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Roztocza i Polesia czar…”