LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XIII Rajd Narciarsko – Pieszy