LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wyjazd na Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej