LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Święto Patrona Szkoły 2013/2014