LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Projekt „Młody Nobel - Kryminalistyka”