LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zajęcia z Natve Speakerem


Informujemy, że pierwsze zajęcia
rozpoczną się 11.10.2019 r.

04.10.2019-11.10.2019